Všeobecné obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

Na tejto stránke nájdete popísané obchodné podmienky spoločnosti DMW, s.r.o., s ktorou sa chystáte uzavrieť obchod. Kúpou našich produktov cez internetový obchod www.orieskotella.sk nám zároveň udeľujete súhlas s nasledujúcimi všeobecnými obchodnými podmienkami.

DMW s.r.o.
Prostejovská 113
080 01 Prešov
Slovenská republika

(sídlo spoločnosti sa nelíši od korešpondenčnej adresy, ale líši sa od adresy prevádzky, ktorou je DMW s.r.o., Strojnícka 9, 080 06, Prešov – Priemyselný obvod Nižná Šebastová)

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18755/P

IČO: 36794007
DIČ: 2022400006
IČ DPH: SK2022400006
Je platca DPH.

tel. kontakt: +421 908 976 326
e-mail: dmw@dmw.sk
(ďalej len „Orieškotella“)

Orgánom dozoru je
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051 / 772 15 97
fax číslo: 051 / 772 15 96


2. Ochrana osobných údajov

Kompletné znenie nových Zásad spracúvania osobných údajov podľa nariadenia GDPR nájdete tu >>


3. Ceny a poplatky

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (20 %), vrátane poplatku za poštovné a balné. Akciové ceny sú platné vždy do dátumu uvedeného v detailoch produktov alebo do vypredania zásob. V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky www.orieskotella.sk alebo do objednávky si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky.


4. Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru je možné prostredníctvom:

 • zadania objednávky cez internetovú stránku www.orieskotella.sk. (ďalej len “eshop”)
 • elektronickou poštou na adrese dmw@dmw.sk
 • osobne u autorizovaného obchodného zástupcu
 • telefonicky na čísle +421 908 976 326

Každá objednávka musí byť zaevidovaná v účtovnom systéme, aby sme vám mohli vystaviť daňový doklad a získali podklady pre naše účtovníctvo.

Pri objednávaní cez internetovú stránku www.orieskotella.sk môžete nakupovať bez registrácie.

Vytvorenie objednávky pozostáva zo štyroch jednoduchých krokov, ktoré absolvujete po vložení vybraného tovaru do nákupného košíka. Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše všeobecného obchodné podmienky. Po záväznom potvrdení objednávky kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“ dostanete okamžite spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.


5. Spôsob platby

Pri nákupe tovaru cez internetovú stránku máte možnosť úhrady viacerými spôsobmi:

 • bezhotovostne prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva
 • bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti DMW s.r.o.

5.1 Bezhotovostná platba prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva

Každú objednávku môžete zaplatiť bezhotovostne prostredníctvom:

 • platba kartou
 • online platobných tlačidiel jednotlivých bánk

5.2 Bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti DMW s.r.o.

Tento spôsob platby je možný len vo vybraných prípadoch. Napríklad zlyhanie bezhotovostnej platby prostredníctvom elektronického bankovníctva, alebo v prípade iných finančných vyrovnaní medzi spoločnosťou DMW s.r.o. a zákazníkom (napr. vrátenie tovaru a pod.). Celý postup a podmienky budú dohodnuté prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

6. Spôsob doručenia

Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.orieskotella.sk vám môže byť doručený týmto spôsobom:

 • prostredníctvom služieb Zasielkovňa (na výdajnom mieste alebo priamo na adresu)

6.1 Zásielkovňa

Tento spôsob dodania tovaru je možné využívať iba:

 • počas pracovných dní
 • v rámci územia Slovenskej republiky\
 • v rámci územia Českej republiky

Poplatok za doručenie na výdajné miesto Zásielkovne v rámci Slovenska je 3,80 EUR (vrátane DPH) a je zarátavaný do celkovej ceny objednávky v prípade, že si zákazník zvolí spôsob dopravy priamo na adresu, cena je 4,88 EUR (vrátane DPH).


7. Expedovanie objednávok a dodacie podmienky

7.1 Všeobecné dodacie podmienky

 Spoločnosť DMW  s.r.o. je povinná dodať vám objednaný tovar najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky. Záväzok dodať tovar je splnený, keď Vám alebo vami určenej tretej osobe uvedenej v objednávke dodáme tovar alebo jeho odovzdaním nášmu prepravcovi na prepravu. Ak neprevezmete objednaný tovar, ktorý bol riadne doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke/potvrdení objednávky alebo nepreberiete objednaný tovar na dohodnutom výdajnom mieste, je spoločnosť DMW s.r.o. oprávnená požadovať od vás náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru na Vás prechádza aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky ste oprávnený zásielku neprevziať.

7.2 Balenie objednávok

 Objednaný tovar balíme do kartónovej krabice.

7.3 Rozdelenie objednávky – expedovanie a poštovné

Ak Vaša objednávka obsahuje viacero položiek a jednu, či viaceré z nich nie je možné našou vinou vybaviť, objednávku vám odošleme aj po častiach. Zvýšené nároky na poštovné a balné idú v takomto prípade na náš účet.

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viacero zásielok na základe Vášho priania doručeného e-mailom, môže byť poštovné a balné účtované za každú zásielku samostatne.

7.4 Potvrdenie o expedovaní objednávky

Do 24 hodín od expedovania objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením. E-mail si pozorne prečítajte. Nájdete v ňom užitočné informácie o prípadných komplikáciách pri doručovaní. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom Vás však budeme hneď informovať.

7.5 Problémy pri doručovaní expedovanej objednávky

Pokiaľ Vám tovar alebo oznámenie o jeho uložení nebolo doručené podľa dodacích lehôt, kontaktujte, prosím, Zásielkovňu alebo nás.

telefonicky: +421 908 976 326

e-mailom: dmw@dmw.sk

Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar expedujeme zvyčajne do 3 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia úspešne ukončenej objednávky, alebo po jej autorizácii. Ak tovar momentálne nie je skladom, bezodkladne vás budeme informovať, aby sme si dohodli ďalší postup.

Spoločnosť DMW s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

 

8. Záručná doba

Na všetok tovar máte zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom.
Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie alebo dátum minimálnej trvanlivosti, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Potravinársky tovar si musí pri dodržaní podmienok správneho skladovania zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.

Pre každú objednávku je odosielaná elektronická faktúra, ktorá slúži aj ako záručný list. Ak ste faktúru náhodou na váš email nedostali, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť na dmw@dmw.sk

 

9. Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

9.1 Výmena tovaru

Tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu je možné vymeniť do 24 mesiacov, alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti tovaru pri potravinách.

9.1.1 Podmienky výmeny

 • tovar, ktorý požadujete vymeniť, musí byť nepoškodený, neotvorený (pri potravinách)
 • v prípade, že tovar požadujete vymeniť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9.1.2 Postup pri výmene – zákazník

 • adresa na doručenie vráteného tovaru:

DMW s.r.o.
Prostejovská 113
080 01 Prešov
Slovenská republika

 • k výmene tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
 • skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený, neotvorený
 • do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s informáciami k požadovanej výmene

9.1.3 Postup pri výmene – poskytovateľ

 • prijatý tovar skontrolujeme, prečítame si sprievodný list a overíme dostupnosť tovaru, ktorý si želáte
 • v prípade, že požadujete vymeniť tovar kus za kus v rovnakej cene a je momentálne dostupný skladom, balík vám bezodkladne pošleme na vami uvedenú adresu

9.1.4 Postup pri výmene – špeciálne prípady

 V prípade, že si želáte vymeniť tovar v inej hodnote, ako je ten pôvodne zakúpený, alebo tovar, ktorý požadujete, momentálne nie je dostupný, dohodneme sa individuálne e-mailom alebo telefonicky ohľadne vyrovnania finančného rozdielu. V takýchto prípadoch je lepšie sa nám ozvať dopredu na adresu dmw@dmw.sk.

9.2 Vrátenie tovaru

 Ak ste spotrebiteľ, všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.orieskotella.sk môžete bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 7 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak ste sa rozhodli využiť tohto práva, musíte odstúpenie od zmluvy odoslať DMW s.r.o. najneskôr siedmy (7) deň od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na dmw@dmw.sk alebo v listinnej podobe na adresu DMW s.r.o., Prostejovská 113, 080 01 Prešov spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie.

9.2.1 Podmienky vrátenia tovaru

 •  tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený, neotvorený
 • v prípade, že tovar chcete vrátiť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9.2.2 Postup pri vrátení tovaru – zákazník

 • adresa na doručenie vráteného tovaru:

DMW s.r.o.
Prostejovská 113
080 01 Prešov 
Slovenská republika

 • k vráteniu tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
 • skontrolujte, či je tovar v poriadku nepoškodený, neotvorený

9.2.3 Postup pri vrátení tovaru – poskytovateľ

 • skontrolujeme prijatý tovar a lehotu na vrátenie tovaru
 • ak je všetko v poriadku, vrátime vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 • platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Pri odstúpení od zmluvy znášate náklady na vrátenie tovaru spoločnosti DMW s.r.o. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností tovaru.

V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a spoločnosť DMW s.r.o. nie je povinná vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť k vám.

9.3 Reklamácia tovaru

 9.3.1 Základné informácie 

Záručná doba na všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.orieskotella.sk je 24 mesiacov alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti tovaru pri potravinách.

Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je DMW s.r.o., Prostejovská 113, 080 01 Prešov.

Pamätajte prosím, že tovar z DMW s.r.o. produkcie, ktorý ste kúpili inde ako v e-shope www.orieskotella.sk, môžete reklamovať iba u predajcu, u ktorého ste tovar zakúpili.

9.3.2 Podmienky reklamácie

 • oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu alebo do dátumu minimálnej trvanlivosti tovaru pri potravinách.
 • tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

9.3.3 Postup pri reklamácii – zákazník

 • tovar, ktorý chcete reklamovať, odošlite doporučene ako balík (nie na dobierku)
 • adresa na doručenie reklamovaného tovaru:

DMW s.r.o.
Prostejovská 113
080 01 Prešov
Slovenská republika

 • k reklamácií budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
 • skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený, neotvorený
 • do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s popisom závady

9.3.4 Postup pri reklamácií – poskytovateľ

Poštou

 • na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú závadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu
 • po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie
 • písomne (e-mailom) vás informujeme o spôsobe vybavenia reklamácie
 • vymenený tovar vám zašleme na adresu dohodnutú prostredníctvom e-mailovej komunikácie

Ak Vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov:

 • tovar vám vymeníme a zašleme späť na naše náklady,
 • v prípade, že tovar nebude možné vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného

 

10. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Od 1. februára 2016, keď ste spotrebiteľ a nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na DMW s.r.o. so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu dmw@dmw.sk. Ak na Vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči nám prostredníctvom alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s DMW s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, máte právo voľby, ktorému z nich podáte návrh; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môžete využiť podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na dmw@dmw.sk

 

11. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1.6.2018.

Spoločnosť DMW s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.orieskotella.sk.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Vám uzavretím kúpnej zmluvy.

Za spoločnosť DMW s.r.o. schválila Martina Hudecová, konateľka.